Gyed

Frissítve: 2014.01.02

Változások: 2015.07.01-től : ITT

Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult:

A gyermeket saját háztatásban nevelő:

•biztosított szülő (nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettesszülő), aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,
•terhességi-gyermekágyi segélyben részesült édesanya, akinek biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása alatt szűnt meg, ha az ellátásra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.
A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beleszámít:
•a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz,
•a közép – vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 nap,
• a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét
* Diplomás GYED –  2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény hallgatóival.
Gyermekgondozási díj időtartama:
A GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a szülési szabadság lejártát követő naptól vehető igénybe, és legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Megállapítható na GYED akkor is, ha a jogosult álláskeresési járadékban, segélyben, vállalkozói, illetve munkanélküli járadékban , álláskeresést ösztönző juttatásban részesül.

A GYED-re akkor is jogosult marad az édesanya (biztosított), ha a munkaviszonya megszűnik a TGYÁS alatt, feltéve, hogy a TGYÁS-t a munkaviszonya fennállása alatt igényelte.

 

GYED összege:

A gyermekgondozási díj összege az előző naptári évi napi átlagkereset 70%-a. Felső határa a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 2013-ban ez az összeg: bruttó 137.200.- Ft; 2014-től 142 100 Ft.
Ha az édesanya nem rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2013-ban: 196.000 Ft; 2014-től 203 000 Ft) harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.
Ha az igénylő egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik alapul.
A GYED összegéből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot vonnak.

 

Hol kell igényelni a GYED-et?
A munkáltatónál.
A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia.
Az egyéni vállalkozó igénylőnek pedig a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtania igénylését. Amennyiben az igény elbírálására a Magyar Államkincstár az illetékes, akkor közvetlenül hozzájuk kell fordulnia az igénylőnek.
A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

 

Szükséges okmányok:
•Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája
•A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (vagy személyi igazolványát) kell bemutatni
•A gyermek TAJ- kártyájának másolata
•Az igénylő, amennyiben  magánnyugdíjpénztári tag, tagsági igazolás
– A biztosítás megszűnését követően benyújtott (úgynevezett passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett “Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell.
-Irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelem igazolás

Dolgozhat-e a GYED alatt?

A gyermek egy éves kora után a gyed illetve a gyes folyósítása mellett 2014. január 1 napjától korlátlan időtartamban végezhetnek munkát a szülők.

Akinek a gyermeke betöltötte az 1 éves kort és szeretne munkát vállalni 2014. január 1-jét követően, annak az új szabályok szerint már nem kell lemondani a gyed összegéről, hanem csak a munkáltatóját kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni.

Az a szülő, aki 2014. január 1-jét megelőzően munkavégzésre való tekintettel szüneteltette a gyed folyósítását, az kérheti a gyed vagy a gyes tovább folyósítását. Ebben az esetben, aki még jogosult gyed-re, annak a korábban megállapított gyed-et fogják tovább folyósítani a jogosultsági időből még hátralévő időtartamra, a korábban megállapított összegben.

Diplomás gyed

2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény hallgatóival. Ők az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követően születetett gyermek édesanyja jogosult , akik – többek között – felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül.

Diplomás Gyed-re az jogosult, aki
– szülést megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán legalább két aktív félév (300 nap) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
– gyermeke a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, vagy megszűnését, vagy megszűnését követő egy éven belül születik,
– gyermekét saját háztartásban neveli,
– magyar vagy másik EGT tagállampolgára,
– szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa, ha tanul, akkor jogosult diplomás gyed-re, ha a szülőnő meghal vagy nem felel meg a diplomás gyed jogosultsági feltételének és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult az ellátásra.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek egy éves koráig jár! Utána gyes-re jogosultak a gyermek 3 éves koráig.

Ha a diplomás gyed-re jogosult szülőnő, a szülés napján biztosított és rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor választhat, hogy biztosítási jogviszony vagy a diplomás gyed alapján kívánja igénybe venni az ellátást.

 

Igénybe vehető a családos adókedvezmény:     Bővebben

Hasznos link, szükséges nyomtatványok megtalálhatók itt : www.oep.hu