Anyasági támogatás

Anyasági támogatásra jogosult az a nő:

• aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal terhes gondozáson részt vett – koraszülés esetén egy alkalom igazolása is elég,
• akinek gyermeke halva született,
• akinek javára a szülő önként vagy a gyámhatóság jogerős határozata alapján lemondott a gyermek neveléséről (örökbe fogadók)

Az anyasági támogatás összege:

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás. Összege 2013-ban: 64.125.-Ft. Ikergyermekek esetén 85.500.- Ft gyermekenként.
Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával  ikergyermekek esetén 300%-ával.

 

Hol kell igényelni az anyasági támogatást?

2008. január 1-től a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani. Fontos tudni, hogy a jogosultság a szülést követő 180 nap eltelte után elvész!
Magyar Államkincstár budapesti irodája: XIII. kerület Váci út 71. ; Telefon: 1-349-93-84;
Ügyfélfogadás: H-K-8-15:30-ig, SZ-8-17:30-ig, Cs-P-8-12-ig.


Szükséges okmányok:

•  “Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című nyomtatvány. Kitöltési útmutatót tartalmaz.
• Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája
• A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (másolat)!
• A gyermek(ek) TAJ- kártyája
• Orvos igazolása arról, hogy az édesanya a szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson.
“A terhesgondozáson való részvételről szóló igazolás eredetben, minden egyéb irat másolatban csatolható.” -www.allamkincstar.gov.hu
Amennyiben meghatalmazott jár el igénylő helyett, akkor 2 tanúval igazolt meghatalmazás is szükséges.

Haszons linkek

www.allamkincstar.gov.hu